Sejarah Matemat…

Sejarah Matematik Dalam Islam


Dalam sejarah matematik, “Matematik Islam” merujuk kepada matematik yang dikembangkan oleh ahli matematik dari budaya Islam dari bermulanya Islam sehingga abad ke-17, kebanyakannya termasuk ahli matematik Arab dan Parsi, dan juga umat Muslim yang lain dan bukan-Muslim yang sebahagian dari kebudayaan Islam. Ahli matematik Islam juga dikenali sebagai ahli matematik Arab oleh kerana berasaskan teks matematik Islam ditulis dalam Bahasa Arab
 
Ahli matematik Islam adalah aspek utama pada sejarah lebih besar sains Islam, dan juga sebahagian penting bagi sejarah 


Sains and matematik Islam yang berkembang di bawah pemerintahan Khalifah Islam (juga dikenali sebagai Empayar Arab atau Empayar Islam ditubuhkan di merata-rata Timur TengahAsia TengahAfrika UtaraSicilySemenanjung Iberia, dan sesetengah bahagian Perancis dan Pakistan (dikenali sebagai India pada waktu itu) pada abad ke-8. Walaupun kebanyakan teks Islam pada matematik dituliskan dalam Bahasa Arab, ia tidak semua ditulis oleh orang Arab, semenjak – seperti taraf Bahasa Yunani di dunia Hellenistik — Bahasa Arab digunakan sebagai Bahasa sarjana bukan Arab di merata-rata dunia Islam pada zaman itu. Banyak ahli matematik Islam adalah orang Parsi.
 
Kajian terkini melukiskan sebuah gambaran baru tentang sistem hutang yang kita harus berterima kasih kepada matematik Islam. Sudah tentu banyak idea yang dahulu dianggapkan sebagai konsep baru yang bijak oleh kerana ahli matematik Eropah pada abad ke-16, ke-17, dan ke-18 sekarang telah diketahui pada perkembangannya oleh ahli matematik Arab/Islam sekitar empat abad yang lebih awal. Dengan hormatnya, pelajaran ahli matematik hari ini lebih serupa dengan gaya matematik Islam daripada matematik Hellenistik.
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: